Fiscale zaken


  • Verzorgen van belastingaangiften.
    De aangifte omzetbelasting. De aangifte loonbelasting. De aangifte vennootschapsbelasting. De aangifte inkomstenbelasting. Wij helpen u al uw fiscale verplichtingen op tijd te voldoen.
  • Verlenen van assistentie bij controles door de Belastingdienst en de uitvoeringsinstelling voor de sociale verzekeringen.
  • Indienen van bezwaarschriften tegen aanslagen van de fiscus.
  • Controles.
    Krijgt u te maken met controle van de Belastingdienst en/of uitvoeringsinstelling dan zorgen wij voor de benodigde assistentie.